регистрирай услуга безплатно | за реклама | за Спешно.Инфо

Спешно.Инфо предлага информация за денонощните услуги, предоставяни на територията на гр. София.

БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

» Добави денонощна услуга

Регистрирането на услуга в Спешно.Инфо е безплатно.

За да регистрирате услуга е необходимо да изпратите e-mail на адрес:
register [at] speshno.info
В писмото си трябва да посочите:
1. Вид на предлаганата от вас услуга.
2. Точен адрес за кореспонденция.
3. Точен адрес/и на предлагане на услугата.
4. Телефон за връзка /за ползване от клиентите/.
5. E-mail за връзка /за ползване от клиентите/.
6. Адрес на уеб-сайт /ако имате такъв/.
7. Карта на местоположението на предлагане на услугата /ако нямате, се слага линк от www.emaps.bg/.
8. Забележка, която бихте искали да бъде включена. Тя е с максимален размер 50 символа.
9. Телефон и име за връзка с оторизирано лице /за ползване от екипа на Спешно.Инфо/.
10. Незадължително, но желателно - кратко представяне на вашата фирма /за ползване от екипа на Спешно.Инфо/.
След получаване Вашата заявка ще бъде прегледана, а информацията в нея - проверена. Ще бъдат регистрирани само услуги, които отговарят на следните условия:
1. Предоставяната услуга се предлага ДЕНОНОЩНО /или "при повикване"/ на територията на София - област.
2. Има посочени телефони за денонощна връзка.
3. Предоставяната услуга попада в категориите, посочени в Спешно.Инфо.
Спешно.Инфо запазва правото си да откаже регистрация, ако:
• предлаганата услуга излиза извън категориите услуги, описани в сайта.
• предлаганата услуга не задоволява спешни и неотложни проблеми.
• екипът на Спешно.Инфо получи основания да смята, че е налице некоректно отношение към ползватели на услугата от страна на лицето /физическо или юридическо/, предоставящо услугата. Тук се включва и многократен отказ за изпълнение на услугата "при повикване".
• по преценка на екипа на "Спешно.Инфо".