автобуси
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 41 42 43 44 53 54 56 57 58 59 60 63 64 65 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 90 93 94 98 100 101 102 107 108 111 114 117 118 119 122 123 150 204 213 214 260 280 305 306 309 310 313 404 413 604 Автобусна линия № 1
Автостанция Гео Милев - ЦСКА - Пети километър - Окръжна болница - Държавна печатница - Атомен център- Магазин Метро - Триъгълника Горубляне - Интеркварц - ул.Цветна градина - Квартал Горубляне - Околовръстен път Горубляне - СБА - Детско градче - Пътя за с.Герман - Банята Панчарево - Гребна база - Панчарево - Плажа Панчарево - Кокалянско ханче


Кокалянско ханче - Плажа Панчарево - Панчарево - Гребна база - Банята Панчарево - Пътя за с. Герман - Детско градче - СБА - Околовръстен път Горубляне - Квартал Горубляне - ул. Цветна градина - Интеркварц - Триъгълника Горубляне - Магазин Метро - Атомен център - Държавна печатница - Окръжна болница - Пети километър- ЦСКА - Автостанция Гео Милев

Автобусна линия № 2
Кокалянско Ханче - ул.Латинка - стопанство Кокаляне - по желание - село Кокаляне

село Кокаляне - по желание - стопанство Кокаляне - ул.Латинка - Кокалянско Ханче

Автобусна линия № 3
Автостанция Гео Милев - НПК ЦСКА - Пети километър - Окръжна болница - Държавна печатница - Атомен център - Магазин Метро - Триъгълника Горубляне - Интеркварц - ул.Цветна градина - Квартал Горубляне - Околовръстен път - СБА - Детско градче - Пътя за с.Герман - Банята Панчарево - Гребна база - Панчарево - Плажа Панчарево - Кокалянско ханче - Старата централа - Дяволския мост - Урвич - Заслон Синаница - Ресторант Златната рибка - Баража - Павилиона - ВЕЦ Пасарел - Моста Долни Пасарел - с. Долни Пасарел

с. Долни Пасарел - Моста Долни Пасарел - ВЕЦ Пасарел - Павилиона - Баража - Ресторант Златната рибка - Заслон Синаница - Урвич - Дяволския мост - Старата централа - Кокалянско ханче - Плажа Панчарево - Панчарево - Гребна база - Банята Панчарево - Пътя за с.Герман - Детско градче - СБА - Околовръстен път - Квартал Горубляне - ул. Цветна градина - Интеркварц - Триъгълника Горубляне - Магазин метро - Атомен център - Държавна печатница - Окръжна болница - Пети километър - НПК ЦСКА - Автостанция Гео Милев

Автобусна линия № 4
кв.Горубляне - ул.Хан Аспарух - кв.Горубляне -ул. Цветна градина - Самоковско шосе - Бл.1 - Бл.43 - Бл.39 - Кулинарен к-т Пейфил - Софийска вода - ж.к. Младост 3 - Кметство Младост - Бл.327 - ул.Д-р Ат.Москов - Бл.222 - Бл.224 - Бл.66 А - Кооперативен пазар - 27-ма поликлиника - Посолствата - ж.к. Младост 1 ж.к.
Младост 1 - Посолствата - 27-ма поликлиника - Кооперативен пазар - Бл.66А - Бл.224 - Бл.222 - ул. Д-р Ат.Москов - Бл.327 - Кметство Младост - ж.к. Младост 3 - Софийска вода - Кулинарен к-т Пейфил - Бл.39 - Бл. 43 - Бл.1 - Самоковско шосе - ул. Цветна градина - кв. Горубляне

Автобусна линия № 5
Автостанция Гео Милев - НПК ЦСКА - Пети километър - Окръжна болница - Държавна печатница - Атомен център - Магазин Метро - Корабчето - Горублянско ханче - Мост на резиденция Враня - Пътя за с. Герман - Резиденция Враня - Околовръстен път - Авторемонтна база - Опитно поле - Стопанство с. Горни Лозен - ул. Синчец - Чешмата - с. Горни Лозен - Кметството - с.Долни Лозен

с. Долни Лозен - Кметството - с. Горни Лозен - Чешмата - ул.Синчец - Стопанство с. Горни Лозен - Опитно поле - Авторемонтна база - Околовръстен път - Резиденция Враня - Пътя за с. Герман - Мост на резиденция Враня - Горублянско ханче - Корабчето - Магазин Метро - Атомен център - Държавна печатница - Окръжна болница - Пети километър - НПК ЦСКА - Автостанция Гео Милев

Автобусна линия № 6
Автостанция Гео Милев - НПК ЦСКА - Пети километър - Окръжна болница - Държавна печатница - Атомен център - Магазин Метро - Корабчето - Горублянско ханче - Моста за Резиденция Враня - Пътя за с. Герман - Батальона - Вилите - Мелницата - Гастронома - с. Герман

с. Герман - Гастронома - Мелницата - Вилите - Батальона - Пътя за с. Герман - Моста за Резиденция Враня - Горублянско ханче - Корабчето - Магазин Метро - Атомен център - Държавна печатница - Окръжна болница - Пети километър - НПК ЦСКА - Автостанция Гео Милев

Автобусна линия № 7
кв. Гара Искър - 4-та Работническа болница - КОЦМ Димитър Ганев - Депо Искър - ТЕЦ Трайчо Костов - Разклон за АП Дружба - Бл.501 - Горублянско ханче - Мост за Рез. Враня - Пътя за с. Герман - Резиденция Враня - Околовръстен път - Авторемонтна база - Опитно поле - Стопанство с. Горни Лозен - ул.Синчец - Чешмата - с.Горни Лозен - Кметството - с.Долни Лозен

с. Долни Лозен - Кметството - с. Горни Лозен - Чешмата - ул. Синчец - Стопанство с. Горни Лозен - Опитно поле - Авторемонтна база - Околовръстен път - Резиденция Враня - Пътя за с. Герман - Мост за Рез. Враня - Горублянско ханче - Бл.501 - Разклон за АП Дружба - ТЕЦ Трайчо Костов - Депо Искър - КОЦМ Димитър Ганев - 4-та Работническа болница - кв.Гара Искър

Автобусна линия № 8
с.Кривина - Паметника - Чешмата - Моста - Жилищата Казичене - ДИП Свежест - ДИП Димитър Благоев - Село Казичене - Кметство Казичене - кв. Видните - Гара Казичене - ул.Цар Борис ІІІ - Кметство Казичене - Село Казичене - Стадиона Казичене - Бетонов възел - СУМСК - Зеленчукова градина - Стопанство Бусманци - кв. Бусманци - Детски дом - Трънска махала - Моста на р. Искър - кв. Гара Искър - 4-та Работническа болница - КОЦМ Д. Ганев - Депо Искър - ТЕЦ Трайчо Костов - Разклона за АП Дружба - Бл. 501 - Горублянско ханче - ул. Цветна градина - кв. Горубляне - Околовръстен път - Мелницата - Гастронома - с.Герман

с.Герман - Гастронома - Мелницата - Околовръстен път - кв. Горубляне - ул. Цветна градина - Горублянско ханче - Бл.501 - Разклона за АП Дружба - ТЕЦ Трайчо Костов - Депо Искър - КОЦМ Д.Ганев - 4-та Работническа болница - кв. Гара Искър - Моста на р. Искър - Трънска махала - Детски дом - кв.Бусманци - Стопанство Бусманци - Зеленчукова градина - СУМСК - Бетонов възел - Стадиона Казичене - Село Казичене - Кметство Казичене - ул.Цар Борис ІІІ - Гара Казичене - кв. Видните - Кметство Казичене - Село Казичене - ДИП Димитър Благоев - ДИП Свежест - Жилищата Казичене - Моста - Чешмата - Паметника - с.Кривина

Автобусна линия № 9

Автобаза Искър - БКС Средец - СК Булгарплод - ул.Кривина - ж.к. Слатина - ул.Коста Лулчев - ул. Николай Коперник - Поща Гео Милев - Баня Гео Милев - ул.Калиманци - ул. Оборище - ул. Черковна - Училище Антим І - Военна академия - пл. Орлов мост - ул. Генерал Гурко

ул. Генерал Гурко - СУ Климент Охридски - ул. Васил Априлов - Училище Антим І - ул.Черковна - ул. Оборище - ул.Калиманци - Баня Гео Милев - Поща Гео Милев - ул. Николай Коперник - ул.Коста Лулчев - ж.к. Слатина - ул. Кривина - СК Булгарплод - БКС Средец - Автобаза Искър

Автобусна линия № 10

кв. Димитър Миленков - Гастронома - Пожелание - кв. Гара Искър - Пощата - 28 Поликлиника - Стари Жилища - ж.к. Дружба 1 - Разклона за летището - Балканкартехника - Сервиз Киров - Технотест - Завод за целулоза - Завод Толбухин - Подлез Ж.П. гара Искър - Моста на р. Искър - Трънска махала - Детски дом - кв. Бусманци

кв. Бусманци - Детски дом - Трънска махала - Моста на р. Искър - Център кв. Абдовица - кв. Абдовица - Център кв. Абдовица - Подлез Ж.П. гара Искър - Завод Толбухин - Завод за целулоза - Технотест - Сервиз Киров - Балканкартехника - Разклона за летището - ж.к. Дружба 1 - Стари Жилища - 28 Поликлиника - Пощата - кв. Гара Искър - По желание - Гастронома - кв. Димитър Миленков

Автобусна линия № 11
ж.к. Овча Купел - 2 - Супера - Бл.25- Бл.32 - ул. Промишлена - Бл. 422 - Бл. 519 - ОЦ Овча купел - ул. Лиза Кало - бул.Овча купел - Електрокарен завод - ж.к.Красна поляна - ул. Добротич - бул. Вардар - бул. Възкресение - Парк Св.Св. Петър и Павел - Метростанция К.Величков - ул. Цар Симеон - ул. Опълченска - бул. Христо Ботев - пл. Лъвов мост - пл. Сточна гара - ул. Бяло море - Театър София - Гара Подуяне - ул. Велчо Атанасов - ул. Боян Магесник - Битов комбинат - Бл. 20 - ж.к. Слатина - Автостанция Гео Милев

Автостанция Гео Милев - ж.к. Слатина - Бл.20 - Битов комбинат - ул. Боян Магесник - ул.Велчо Атанасов - Гара Подуяне - Театър София - ул. Бяло море- пл. Сточна гара 1- пл. Сточна гара 2 - пл. Лъвов мост - бул. Христо Ботев - ул. Опълченска - ул. Цар Симеон - Метростанция К.Величков - Парк Св.Св. Петър и Павел - бул.Възкресение - бул. Вардар - ул. Добротич- ж.к. Красна поляна - Електрокарен завод - бул.Овча купел - ул. Лиза Кало - ОЦ Овча купел- Бл. 519 - Бл. 422 - ул.Промишлена - Бл. 32 - Бл. 25 - Супера - ж.к.Овча Купел – 2

Автобусна линия № 12

Автостанция Изток - ул. Станислав Доспевски - Бл.11 - Сервиз Москвич - ул.61 - ул.3 - Моста кв. Враждебна - кв. Враждебна - Площада - Стопанство Враждебна - Кантона - Института - Стопанство Долни Богров - Отклонението - Ресторанта - Кметство - с. Долни Богров

с. Долни Богров - Кметство - Ресторанта - По желание - Отклонението - Стопанство Долни Богров - Института - Кантона - Стопанство Враждебна - Площада - кв.Враждебна - Моста кв. Враждебна - ул. 3 - ул. 61 - Сервиз Москвич - Бл. 11 - ул. Станислав Доспевски - Автостанция Изток

Автобусна линия № 14

Автостанция Изток - ул. Станислав Доспевски - Бл. 11 - Сервиз Москвич - ул. 61 - ул. 3 - Моста кв. Враждебна - кв. Враждебна - Площада - Стопанство Враждебна - Кантона - Работилницата - Нова Враждебна - НЗК Щастие - с. Кривина - Паметника - Чешмата - Моста - Жилищата Казичене - ДИП Свежест - ДИП Димитър Благоев - с. Казичене - Кметство Казичене - кв. Видните - кв. Видните - Кметство Казичене - с. Казичене - Стадиона Казичене - Бетонов възел - СУМСК - Зеленчукова градина - Стопанство Бусманци - кв. Бусманци - Детски дом - Трънска махала - Моста на р. Искър - кв.Гара Искър

кв. Гара Искър - Моста на р. Искър - Трънска махала - Детски дом - кв. Бусманци - Стопанство Бусманци - Зеленчукова градина - СУМСК - Бетонов възел - Стадиона Казичене - с. Казичене - Кметство Казичене - кв. Видните - кв. Видните - Кметстово Казичене - с. Казичене - ДИП Димитър Благоев - ДИП Свежест - Жилищата Казичене - Моста - Чешмата - Паметника - с. Кривина - НЗК Щастие - Нова Враждебна - Работилницата - Кантона - Стопанство Враждебна - Площада - кв. Враждебна - Моста кв. Враждебна - ул. 3 - ул. 61 - Сервиз Москвич - Бл. 11 - ул. Станислав Доспевски - Автостанция Изток

Автобусна линия № 16

Автостанция Изток - ул. Станислав Доспевски - Бл.11 - Сервиз Москвич - Пътя за летището - СОИ Проф. Петър Мутафчиев - Моста на р. Искър - Стопанство Враждебна - Разклона - По желание - Стопанство Витоша - Стопанство Челопечене - с. Челопчене - ТОА Кремиковци - ж.к. Ботунец - Институт по черна металургия - Кремиковци АД

Кремиковци АД - Институт по черна металургия - ж.к. Ботунец - ТОА Кремиковци - с. Челопечене - Стопанство Челопечене - Стопанство Витоша - По желание - Разклона - Стопанство Враждебна - Моста на р. Искър - СОИ Проф. Петър Мутафчиев - Пътя за летището - Сервиз Москвич - Бл.11 - ул. Станислав Доспевски - Автостанция Изток

Автобусна линия № 18

Автостанция Орландовци - кв. Малашевци - Моста кв. Малашевци - Ново гробище - Кварталчето - Птицефермата - Стопанство д-р Иван Пашов - Петте могили - Моста на р. Искър - Опитно поле - Зеленчукова градина - По желание - с. Чепинци - Чешмата - Павилион Славия - Мелницата (с. Чепинци)

Мелницата (с. Чепинци) - Павилион Славия - Чешмата - с. Чепинци - По желание - Зеленчукова градина - Опитно поле - Моста на р.Искър - Петте могили - Стопанство Иван Пашов - Птицефермата - Кварталчето - Ново гробище - Моста кв. Малашевци - кв. Малашевци - Автостанция Орландовци

Автобусна линия № 20

Автостанция Орландовци - кв. Малашевци - Моста кв. Малашевци - Ново гробище - Кварталчето - Птицефермата - Стопанство д-р Иван Пашов - Петте могили - Моста на р. Искър - Опитно поле - Зеленчукова градина - Ел. кантона - с. Негован - Гробищата Негован - ул. Орфей - с. Чепинци - Училището 1 - Училището 2 - Ж.П. гара Чепинци - Горско стопанство - Кравефермата - Стопанство Локорско - с. Локорско

с. Локорско - Стопанство Локорско - Кравефермата - Горско стопанство - Ж. п. гара Чепинци - Училището 2 - с. Чепинци - ул. Орфей - Гробища Негован - с.Негован - Ел. кантона - Зеленчукова градина - Опитно поле - Моста на р.Искър - Петте могили - Стопанство д-р Иван Пашов - Птицефермата - Кварталчето - Ново гробище - Моста кв. Малашевци - кв. Малашевци - Автостанция Орландовци

Автобусна линия № 21

Автостанция Орландовци - кв. Орландовци - ІХ Поликлиника -Черквата - Сервиз Полмо - Ж.п. прелез Биримирци - Площада Биримирци - 60-то ОУ "Св.Св. Кирил и Методи" - кв. Бенковски - ул.Обрадовски път -Пречиствателна станция - ул. Кирил Христов - с. Кубратово - Гарата Световрачене - Училището - с. Световрачене - Тракийска могила - Стопанство с. Подгумер - Център Подгумер - Стопанство с. Подгумер - По желание - Стопанство с. Войнеговци - Център Войнеговци - с. Войнеговци

с. Войнеговци - Център Войнеговци - Стопанство с. Войнеговци - По желание - Тракийска могила - с. Световрачене - Училището - Гарата - с. Кубратово - ул. Кирил Христов - Пречиствателна станция - ул.Обрадовски път - кв. Бенковски - 60-то ОУ "Св.Св. Кирил и Методи" - Площада Биримирци - Ж.п. прелез - Сервиз Полмо - Черквата - ІХ Поликлиниката - кв. Орландовци - Автостанция Орландовци

Автобусна линия № 23

Автостанция Орландовци - кв. Орландовци - ІХ-та Поликлиника - Черквата - Сервиз Полмо - Ж.п. прелез - Биримирци площада - 60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий - кв. Бенковски - ул.Обрадовски път - Пречиствателна станция - ул. Кирил Христов - с.Кубратово - Гарата - Училището - с. Световрачене - Тракийска могила - Банята - Начало кв. Гниляне - кв. Гниляне - Старата чешма - ул. Ливадите - кв. Изгрев - Каучуков завод - Пощата - Гара Курило

Гара Курило - Пощата - Каучуков завод - кв.Изгрев - ул. Ливадите - Старата чешма - кв.Гниляне - Начало кв. Гниляне - Банята - Тракийска могила - с.Световрачене - Училището - Гарата - с. Кубратово - ул. Кирил Христов - Пречиствателна станция - ул.Обрадовски път - кв. Бенковски - 60 ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Биримирци площада - Ж.п. прелез - Сервиз Полмо - Черквата - ІХ-та Поликлиника - кв.Орландовци - Автостанция Орландовци

Автобусна линия № 24

Автостанция Орландовци - кв. Орландовци - ІХ-та поликлиника - Черквата - Сервиз Полмо - Ж.п. прелез - Площад Биримирци - 60-то ОУ Св.Св. Кирил и Методий - кв. Бенковски

кв. Бенковски - 60-то ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Площад Биримирци - Ж.п. прелез - Сервиз Полмо - Черквата - ІХ-та поликлиника - кв. Орландовци - Автостанция Орландовци

Автобусна линия № 25

Автостанция Илиянци - Стопанство Требич - кв. Требич - Околовръстен път - Стопанство Мировяне - с. Мировяне

с. Мировяне - Стопанство Мировяне - Околовръстен път - кв. Требич - Стопанство Требич - Автостанция Илиянци

Автобусна линия № 26

Автостанция Илиянци - Стопанство Требич - кв. Требич - Околовръстен път Требич - ул. Равнец - кв. Славовци - Детски дом кв. Славовци - кв. Кумарица - Кметство- Керамичен завод - ул. Бъдеще - ул.Баба Тонка - Пощата - ул. Теменуга - ул.Теменуга (База Нови Искър)

ул.Теменуга (База Нови Искър) - Пощата - Гара Курило - ул. Баба Тонка - ул. Бъдеще - Керамичен завод - Кметство - кв. Кумарица - Детски дом - кв. Славовци - ул. Равнец - Околовръстен път - кв.Требич - Стопанство Требич - Автостанция Илиянци

Автобусна линия № 27

Автостанция Илиянци - Стопанство Требич - кв. Требич - Околовръстен път - ул. Равнец - кв. Славовци - Детски дом - кв.Кумарица - Кметството - Керамичен завод - ул. Бъдеще - ул.Баба Тонка - Гара Курило - Пощата - ул. Теменуга - Сепарацията - Мината - Начало с. Кътина - Фурната - с. Кътина

с. Кътина - Фурната - Начало с.Кътина - Мината - Сепарацията - ул. Теменуга - Пощата - Гара Курило - ул.Баба Тонка - ул. Бъдеще - Керамичен завод - Кметството - кв. Кумарица - Детски дом - кв.Славовци - ул. Равнец - Околовръстен път - кв. Требич - Стопанство Требич - Автостанция Илиянци

Автобусна линия № 28

с. Локорско - Стопанство Локорско - Кравефермата - Горско стопанство - Ж. п. гара Чепинци - Училището 2 -Училището 1- с. Чепинци - ул. Орфей - Гробища Негован - с.Негован - Края на Негован - Кметство Световрачане - с. Световрачане - Тракийска могила - Банята - Начало кв. Гниляне - кв. Гниляне - Старата чешма - ул. Ливадите - кв. Изгрев - Каучуков завод - Гара Курило - Баба Тонка - ул. Бъдеще - Керамичен завод - Кметство - кв. Кумарица - Оранжерията - Полето - Летището - Паметника - пл. Мегдана - с. Житен - Цеха - Биомет - Водно стопанство - с. Мрамор - Центъра с. Мрамор

Центъра с. Мрамор - с. Мрамор - Водно стопанство - Биомет - Цеха - с. Житен - пл. Мегдана - Паметника - Летището - Полето - Оранжерията - кв. Кумарица - Кметството - Керамичен завод - ул. Бъдеще - Баба Тонка - Гара Курило - Каучуков завод - кв. Изгрев - ул. Ливадите - Старата чешма - кв. Гниляне - Начало кв. Гниляне - Банята - Тракийска могила - с. Световрачане - Кметство Световрачане - Края на Негован - с. Негован - Гробищата Негован - ул. Орфей - с. Чепинци - Училището 1 - Училището 2 - Ж.п. гара Чепинци - Горско стопанство - Кравефермата - Стопанство Локорско - с. Локорско

Автобусна линия № 29

Автостанция Илиянци - Стопанство Требич - кв. Требич - Околовръстен път - ул. Равнец - кв. Славовци - Детски дом - кв. Кумарица - Оранжерията - Полето - Летището - Паметника - Стопанство с. Доброславци - Кметство Балша - По желание - ул. Стара планина - с.Балша

с.Балша - ул. Стара планина - По желание - Кметство Балша - Стопанство с. Доброславци - Паметника - Летището - Полето - Оранжерията - кв. Кумарица - Детски дом - кв. Славовци - ул. Равнец - Околовръстен път - кв. Требич - Стопанство Требич - Автостанция Илиянци

Автобусна линия № 30

Метростанция Обеля - ж.к.Обеля-2 - Бетонов възел - Околовръстен път - Стопанство Мрамор - с. Мрамор - Водно стопанство - Летището - Стадиона - пл. Мегдана - Паметника - Стопанство Доброславци - Кметство Балша - По желание - ул. Стара планина - с. Балша

с.Балша - ул. Стара планина - По желание - Кметство Балша - Стопанство Доброславци - Паметника - пл. Мегдана - Стадиона - Летището - Водно стопанство - с. Мрамор - Стопанство Мрамор - Околовръстен път - Бетонов възел - ж.к.Обеля-2 - Метростанция Обеля


Автобусна линия № 31

Метростанция Обеля - ж.к.Обеля-2 - Бетонов възел - Околовръстен път - Стопанство Мрамор - с. Мрамор - Водно стопанство - Биомет - Цеха - Начало с. Житен - Края на селото - Село Голяновци

Село Голяновци - Края на селото - Начало с. Житен - Цеха - Биомет - Водно стопанство - с. Мрамор - Стопанство Мрамор - Околовръстен път - Бетонов възел - ж.к.Обеля-2 - Метростанция Обеля

Автобусна линия № 41

Метростанция Обеля - ЖК Обеля 2 - ТРД - Околовръстен път - Отклонението за Волуяк - Канала - Площада - Моста - Махала Джюлници - П. Малинов - По желание - Гара Волуяк - Плодохранилище - ТЕЦ Люлин

ТЕЦ Люлин - Плодохранилище - Гара Волуяк - По желание - П. Малинов - Махала Джюлници - Моста - Площада - Канала - Отклонението за Волуяк - Околовръстен път - ТРД - ЖК Обеля 2 - Метростанция Обеля


Автобусна линия № 42

Метростанция Сливница - Нестле София - Тих труд - кв.Република - Институт Пушкаров - Стопанство Филиповци - Пътя за Гурмазово - Хиподрума - Кантона - Махала Иваняне - Къмпинга - Гара Иваняне - Бензиностанцията - Стадиона - Почивен дом - Град Банкя - Автостанция Банкя

Автостанция Банкя - Почивен дом - Стадиона - Бензиностанцията - Гара Иваняне - Къмпинга - Кантона - Хиподрума - Пътя за Гурмазово - Стопанство Филиповци - Институт Пушкаров - кв. Република - Тих труд - Нестле София - Метростанция Сливница


Автобусна линия № 43

ул. Търново ( ж.к. Люлин 8) - ул. Ген. Ас. Николов - ул. Ген. Н. Генев - Метростанция Люлин - Търговски център - Съвета Люлин - ул. 308 - ж.к.Люлин 3 - кв. Филиповци - Околовръстен път - Ресторанта - ул. Български войн - ул.Суходолски път - Хлебозавод - ул. Трепетлика - Махала Иваняне - кв. Изгрев - ул. Момина сълза - Стадиона - ул. Цар Освободител - Град Банкя - Автостанция Банкя

Автостанция Банкя - Град Банкя - ул. Цар Освободител - Стадиона - ул. Момина сълза - кв. Изгрев - Махала Иваняне - ул. Трепетлика - Хлебозавод - ул. Суходолски път - ул. Български войн - Ресторанта - Околовръстен път - кв.Филиповци - ул. Подпоручик Гр. Зографски - ул. Капитан В. Данаджиев - Супермаркет Витоша - Съвета Люлин - Търговски център - Метростанция Люлин - ул. Ген.Н.Генев - ул. Ген. Ас. Николов - ул. Търново (ж.к. Люлин 8)


Автобусна линия № 44


Автостанция Банкя - Площада Банкя - Колониала - Пътя за лагера - 1-ва чешма - Стопански двор - 2-ра чешма - кв. Михайлово - ул. Китката - Края на кв. Михайлово

Автостанция Банкя - Площада Банкя - Съвета - ул. Снежен рай - Вилите - Подстанция - Начало на кв.Градоман - кв. Градоман

Автостанция Банкя - Площада Банкя - Есперанто - ул. Теменуга - Стопанство Вердикал - кв. Вердикал - Овчарски кошари - начало с. Клисура - Моста - с. Клисура

Автостанция Банкя - Стадион - Бензиностанцията - Гара Иваняне - кв. Изгрев - кв. Иваняне

Автостанция Банкя - Площада Банкя - Есперанто - ул. Теменуга - Стопанство Вердикал - кв. Вердикал

Края на кв. Михайлово - ул. Китката - кв. Михайлово - 2-ра чешма - Стопански двор - 1-ва чешма - Пътя за лагера - Колониала - Площада Банкя - Автостанция Банкя

кв.Градоман - Начало на кв. Градоман - Подстанция - Вилите - ул. Снежен рай - Съвета - Площада Банкя - Автостанция Банкя

с. Клисура - Моста - Начало с. Клисура - Овчарски кошари - кв. Вердикал - Стопанство Вердикал - ул. Теменуга - Есперанто - Площада Банкя - Автостанция Банкя

кв. Иваняне - кв. Изгрев - Гара Иваняне - Бензиностанция - Ремонтна база - ул.Ученическа - Есперанто - гр.Банкя площада - Автостанция Банкя

кв. Вердикал - Стопанство Вердикал - ул. Теменуга - Есперанто - Площада Банкя - Автостанция Банкя

Автобусна линия № 53

Сточна гара 1 - Сточна гара 2 - ул.Княз Борис І - бул.Христо Ботев - ул.Опълченска - бул. Константин Величков - ул.Оряхово - Парк Христо Смирненски - ул. Орион - ул. С.Димитров Шабан - Дансинга - Триъгълника Люлин - Метростанция Сливница - Нестле София - Тих труд - Магазин "Мосю Бриколаж" -Подстанцията - ж.к. Люлин 1 - 2

ж.к. Люлин 1 - 2 - Подстанцията - Тих труд - Нестле София - Метростанция Сливница - Триъгълника Люлин - Дансинга - ул.С.Димитров Шабан - ул.Орион - Парк Христо Смирненски - ул. Оряхово - бул.Константин Величков - ул. Опълченска - бул.Христо Ботев - ул.Княз Борис І - пл.Сточна гара

Автобусна линия № 54

Метростанция Сливница - Нестле София - Колониала Люлин - кв.Република - Магазин Метро - Толева махала - Ж. п. прелез Божурище – кв.Божурище - ул. Г. Бенковски - ул. Хр. Ботев - кв. Божурище

кв. Божурище - ул. Хр. Ботев - ул. Г. Бенковски – кв. Божурище - Ж.п. прелез Божурище - Толева махала - Мотел Божур - Магазин Метро - кв.Република - Колониала Люлин - Нестле София - Метростанция Сливница

Автобусна линия № 56

ж.к. Западен парк - Павилиона Суходол - Факултета - Коньовица - Махалата - ВВИСУ Л. Каравелов - Простор - Поста - Околовръстен път - Кметството кв. Суходол - Читалището - Пощата - Стопанство Суходол - Митницата - Вилите - Квартала - Язовира - Разсадника - Стопанство кв. Мало Бучино - ул. 3-та - с. Мало Бучино

с. Мало Бучино - ул. 3-та - Стопанство кв. Мало Бучино - Разсадника - Язовира - Квартала - Вилите - Митницата - Стопанство Суходол - Пощата - Читалището - Кметство кв. Суходол - Околовръстен път - Поста - Простор - ВВИСУ Л. Каравелов - Махалата - Коньовица - Факултета - Павилиона кв. Суходол - ж.к.. Западен парк

Автобусна линия № 57

ж.к. Западен парк - Павилиона Суходол - Факултета - Коньовица - Махалата - ВВИСУ Л. Каравелов - Простор - Поста - Околовръстен път - Кметството кв. Суходол - Читалището - Пощата - Стопанство Суходол

Стопанство Суходол - Пощата - Читалището - Кметство кв. Суходол - Околовръстен път - Поста - Простор - ВВИСУ Л. Каравелов - Махалата - Коньовица - Факултета - Павилиона кв. Суходол - ж.к.. Западен парк

Автобусна линия № 58

авт. Княжево - ул. Синята скала - ул. Владайско въстание - Десети километър - Промкомбинат Свежест - Черния кос - Санаториума - с. Владая - Ресторанта - Махала Лясковец - Селимица - Гара Владая

Гара Владая - Селимица - Махала Лясковец - Ресторанта с.Владая - Санаториума - Черния кос - Промкомбинат Свежест - Десети километър - ул. Владайско въстание - ул. Синята скала - авт. Княжево

Автобусна линия № 59

Княжево - ул. Синята скала - ул. Владайско въстание - Десети километър - Промкомбинат Свежест - Къмпинг Черния кос - Санаториума - с. Владая - Ресторанта - Махала Лясковец - Селимица - Начало с. Мърчаево - Елите - Училището - с. Мърчаево - Стопанство Мърчаево - Тулумска махала - с. Мърчаево

с. Мърчаево - Училището - Елите - Начало с. Мърчаево - Селимица - Махала Лясковец - Ресторанта - с. Владая - Санаториума - Къмпинг Черния кос - Промкомбинат Свежест - Десети километър - ул. Владайско въстание - ул. Синята скала – Княжево

Автобусна линия № 60

ж.к. Овча Купел 2 - Супера - Бл. 25 - Бл. 32 - ул. Промишлена - Бл. 422 - Бл. 519 - ОЦ Овча купел - ул. Лиза Кало - бул.Овча купел - Електрокарен завод -ж.к.Красна поляна - ул. Добротич - бул.Вардар - бул.Възкресение - Обувен завод - ул.Камен Андреев - бул.Ал.Стамболийски - ул. Пиротска - ул.Опълченска - ул.Крокотница - пл. Централна гара

пл. Централна гара - ул.Княз Борис - бул. Христо Ботев - ул. Св.Св. Кирил и Методий - ул. Пиротска - бул.Ал.Стамболийски - ул.Камен Андреев - Млекокомбинат Сердика - Обувен завод - бул.Възкресение - бул.Вардар - ул.Добротич - ж.к.Красна поляна - Електрокарен завод - бул.Овча купел - ул. Лиза Кало - ОЦ Овча купел - Бл. 519 - Бл. 422 - ул. Промишлена - Бл. 32 - Бл. 25 - Супера - ж.к. Овча Купел 2

Автобусна линия № 63

бул. Цар Борис ІІІ - ж.к. Красно село - бул.Братя Бъкстон - ул.Тодор Каблешков - ул.Вихрен - ж.к. Бъкстон - Резиденция Бояна - Боянски гробища - Разклона - кв. Бояна - Скиорката - кв. Баевица - Трафопоста - Края на гората - ул. Бялата чешма - ул. Беловодски път

ул. Беловодски път - ул. Бялата чешма - Края на гората - Трафопоста - ул. Баевица - Скиорката - кв. Бояна - Разклона - Боянски гробища - Резиденция Бояна - ж.к. Бъкстон - ул. Вихрен - ул. Тодор Каблешков - бул. Братя Бъкстон - ж.к. Красно село - бул. Цар Борис ІІІ

Автобусна линия № 64

Център по хигиена - бул. Акад. И.Е. Гешов - пл. Ручей - бул. Гоце Делчев - ул. Тодор Каблешков - кв. Манастирски ливади - Боянски гробища - Разклона - кв.Бояна - Скиорката - ул. Байкал - Боянско ханче - По желание - Вилите - ул. Проф. Димитър Свраков - Фохар - Детски дом Киноцентър - Киноцентъра - Вилна зона Киноцентъра - ул. Проф. М. Марков - ул. Борис Ангелушев - ул. Лешникова гора - кв. Драгалевци - Гробище кв. Драгалевци - Околовръстен път - Квартала - Канала - кв.Хладилника - Автостанция Хладилника

Автостанция Хладилника - кв.Хладилника - Канала - Квартала - Околовръстен път - Гробище кв.Драгалевци - кв. Драгалевци - ул. Лешникова гора - ул. Борис Ангелушев - ул. Проф. М. Марков- Вилна зона Киноцентъра - Киноцентъра - Детски дом Киноцентър - Фохар - ул. Проф. Димитър Свраков - Вилите - По желание - Боянско ханче - ул. Байкал - Скиорката - кв. Бояна - Разклона - Боянски гробища - кв. Манастирски ливади - бул.Тодор Каблешков - бул.Гоце Делчев - пл. Ручей - бул. Акад. И.Е. Гешов - Център по хигиена

Автобусна линия № 65

ж.к. Гоце Делчев - ул. Луи Айер - кв. Манастирски ливади

кв. Манастирски ливади - ул. Луи Айер - ж.к. Гоце Делчев

Автобусна линия № 67

Духовна семинария - гара Пионер - Зоопарка - Моста за кв. Симеоново - кв.Витоша - Юзината - Спирка по желание - ж.к. Малинова долина - Разклон за Симеоново - Суха река - Вилите Симеоново - Училището -кв. Симеоново

кв. Симеоново - Училището - Вилите Симеоново - Суха река - Разклон за Симеоново - ж.к. Малинова долина - Спирка по желание - Юзината - кв. Витоша - Моста за кв. Симеоново - Зоопарка - гара Пионер - Духовна семинария

Автобусна линия № 68

Автостанция Дървеница - Лесотехнически институт - Спортен комплекс на НСА - Вилите - ул. 9-та - Червен кръст - Ханчето - в.з. Малинова долина - Осеменителна станция - Пречиствателна станция - Бункера - Здравец - Вилите 2 - Мината - Начало с.Бистрица - с. Бистрица

с. Бистрица - Начало с. Бистрица - Мината - Вилите 2 - Бункера - Пречиствателна станция - Осеменителна станция - в.з. Малинова долина - Ханчето - Червен кръст - ул. 9-та - Вилите - Спортен комплекс на НСА - Лесотехнически институт - Автостанция Дървеница

Автобусна линия № 69

Автостанция Дървеница - Лесотехнически институт - Спортен комплекс на НСА - Вилите - ул. 9-та - Червен кръст - Ханчето - в.з. Малинова долина - Осеменителна станция - Пречиствателна станция - Бункера - Здравец - Вилите 2 - Мината - Начало с.Бистрица - с. Бистрица - Стопанство с. Бистрица - Свинефермата - По желание - Албена - По желание - Лифта - Анева чешма - с. Железница - ул. Изгрев - Стопанство Железница - По желание - Мотел Бели брези - Царева махала - Мотел Бели брези

Мотел Белите брези - По желание - Стопанство Железница - ул. Изгрев - Кметство с. Железница - Анева чешма - Лифта - По желание - Албена - По желание - Свинефермата - Стопанство с. Бистрица - с. Бистрица - Начало с. Бистрица - Мината - Вилите 2 - Здравец - Бункера - Пречиствателна станция - Осеменителна станция - в.з. Малинова долина - Ханчето - Червен кръст - ул. 9-та - Вилите - Спортен комплекс на НСА - Лесотехнически институт - Автостанция Дървеница

Автобусна линия № 70

Автостанция Дървеница - Лесотехнически институт - Спортен комплекс на НСА - Вилите - ул. 9-та - Червен кръст - Ханчето - в.з. Малинова долина - Осеменителна станция - Пречиствателна станция - Бункера - Здравец - Вилите 2 - Мината - Начало с.Бистрица - с. Бистрица - Стопанство с. Бистрица - Свинефермата - По желание - Албена - По желание - Лифта - Анева чешма - с. Железница - ул. Изгрев - Стопанство Железница - По желание - Мотел Бели брези - Царева махала - Мотел Бели брези - По желание - Лагера - Елата - с. Плана

с. Плана - Елата - Лагера - По желание - Мотел Белите брези - По желание - Стопанство Железница - ул. Изгрев - Кметство с. Железница - Анева чешма - Лифта - По желание - Албена - По желание - Свинефермата - Стопанство с. Бистрица - с. Бистрица - Начало с. Бистрица - Мината - Вилите 2 - Здравец - Бункера - Пречиствателна станция - Осеменителна станция - в.з. Малинова долина - Ханчето - Червен кръст - ул. 9-та - Вилите - Спортен комплекс на НСА - Лесотехнически институт - Автостанция Дървеница

Автобусна линия № 72

ул. Рижки проход (ж.к. Красна поляна) - ул. Проф. Вайганд - бул. Вардар - бул. Възкресение - Обувен завод - ВВМИ - Медицинска Академия - Втора хирургия - бул. Витоша - бул. Черни връх - ул. 6-ти септември - ул. Граф Игнатиев - пл. Орлов мост - Военна академия - Училище Антим І - ул.Черковна - ул. Оборище - гара Подуяне - ул. Велчо Атанасов - Читалище Отец Паисий - ул. Дечо Стефанов - ул. Стоил войвода - ул. Атанас Узунов - ул. Калиманци - Зала Фестивална - ул. Гео Милев - бул. Шипченски проход -Хотел Плиска

Хотел Плиска - бул. Шипченски проход - ул. Гео Милев - Зала Фестивална - ул. Калиманци - ул. Атанас Узунов - Читалище Отец Паисий - ул. Велчо Атанасов - гара Подуяне - ул. Оборище - ул.Черковна - Училище Антим І - Военна академия - пл. Орлов мост - ул. Граф Игнатиев - ул. 6-ти септември - бул.Черни връх -бул. Витоша - Втора хирургия - Медицинска Академия - ВВМИ - бул. Цар Борис ІІІ - Обувен завод - бул.Възкресение - бул.Вардар - ул. Проф. Вайганд - ул. Рижки проход (ж.к. Красна поляна)

Автобусна линия № 73

ж.к. Овча Купел 2 - Супера - Бл. 25 - Блок 32 - ул. Промишлена - Бл. 523 - Бл. 506 - кв. Бузема - Селскостопански техникум - Академията - ул. Боряна - ул. Народен герой - ул. Любляна - Баня Овча купел - ул. Народно хоро - Електрокарен завод - АП Земляне - ж.к. Красно село - ул. Праскова - бул. България - ул. Орехова гора - ул. Костенски водопад - Павилион - Гастронома - ж.к. Гоце Делчев

ж.к. Гоце Делчев - Гастронома - Павилион - ул.Костенски водопад - ул.Орехова гора - бул.България - ул. Праскова - ж.к. Красно село - АП Земляне - Електрокарен завод - ул. Народно хоро - Баня Овча купел - 66-то ЕСПУ - Института - бул.Никола Петков - ул. Боряна - Академията - Селскостопански техникум - кв. Бузема - Бл. 506 - Бл. 523 - ул. Промишлена - Бл. 32 - Бл. 25 - Супера - ж.к. Овча Купел 2

Автобусна линия № 74

пл. Централна гара - бул. Христо Ботев - ул. Св. Св. Кирил и Методий - ул. Пиротска - бул.Александър Стамболийски - пл. Руски паметник-бул Цар Борис III - Център по хигиена - бул. Акад. И. Е. Гешов - кв. Иван Вазов - ул. Нишава - бул.Гоце Делчев - ул. Костенски водопад-Павилиона - Гастронома - ж.к. Гоце Делчев

ж.к. Гоце Делчев - Гастронома - Павилиона - ул.Костенски водопад - бул.Гоце Делчев - ул. Нишава - кв. Иван Вазов - бул.Акад.И. Е. Гешов - Център по хигиена - бул.Цар Борис III - пл. Руски паметник - бул. Александър Стамболийски - ул. Пиротска - ул. Св. Св. Кирил и Методий - ул. Охрид - ул. Опълченска - Централна гара

Автобусна линия № 75

Атостанция Гео Милев - ж.к. Слатина - бл. 15 - бл. 7 - Бензиностанцията - ул. Иван Щерев - ул. Боян Магесник - ул. Велчо Атанасов - Гара Подуяне - Театър София - Военна академя - Орлов мост

пл. Орлов мост - Военна академия - Театър София - Гара Подуяне - ул. Велчо Атанасов - ул. Боян Магесник - ул. Иван Щерев - Бензиностанцията - бл. 7 - бл. 15 - ж.к. Слатина - Автостанция Гео Милев

Автобусна линия № 76

Младост 4 - Бл. 465 - Топлоцентралата - Бл. 427 - Бл. 437- Школата - Бл. 202 - ул. Д-р Ат. Москов - Бл. 222 - Бл. 224 - Бл. 43 - ХМС - Държавна печатница - Окръжна болница -Хотел Плиска - Полиграфически комбинат - пл. Орлов мост - ул. Граф Игнатиев - ул. 6-ти септември - бул.Черни връх - Техникум по текстил - бул. Акад. И. Е. Гешов - ж.к. Иван Вазов - ул. Нишава - бул. Гоце Делчев - ул. Костенски водопад - Павилиона - Гастронома - ж.к. Гоце Делчев

ж.к. Гоце Делчев - Гастронома -Павилиона - ул. Костенски водопад - бул. Гоце Делчев - ул. Нишава - ж.к. Иван Вазов - бул. Акад. И. Е. Гешов - Техникум по текстил - бул.Черни връх - ул. 6-ти септември - ул. Граф Игнатиев - пл. Орлов мост - Полиграфически комбинат -Хотел Плиска - Окръжна болница - ХМС - Бл. 43 - Бл. 224 - Бл. 222 - ул. Д-р Ат. Москов - Бл. 202 - Школата - Бл. 437 - Бл. 427 - Топлоцентралата - Бл. 465 - ж.к.Младост 4

Автобусна линия № 77

ж.к. Западен парк - ул. Ришки проход - ул. Професор Вайганд - бул.Вардар - бул. Александър Стамболийски - Метростанция Вардар - ул. Хайдут Сидер - Гара Захарна фабрика - ул. Крум Стоянов - ул. Йосиф Щросмайер - ул. Иван Йосифов - ул. Подполковник Калитин - ул. Опълченска - пл.Централна гара

пл. Централна гара - ул. Опълченска - Надлез Надежда - ул. Подполк. Калитин - ул. Иван Йосифов - ул. Йосиф Щросмайер - ул.Крум Стоянов - Гара Захарна фабрика - ул. Хайдут Сидер - Метростанция Вардар - бул. Александър Стамболийски - бул. Вардар - ул.Професор Вайганд - ул.Ришки проход - ж.к. Западен парк

Автобусна линия № 78

Автостанция Изток - ул. Станислав Доспевски - Бл. 11 - Бл. 28 - Бл.10 - ул. Поп Груйо - ТК Балкантурист - Стадион Георги Аспарухов - ул. Васил Кънчев - ул. Петрохан - Моста Чавдар - ул. Бяло море - пл. Сточна гара 1 - пл. Сточна гара 2 - пл. Лъвов мост - пл. Централна гара

пл. Централна гара - ул.Клокотница - пл. Лъвов мост - пл. Сточна гара - ул. Бяло море - Моста Чавдар - бул. Владимир Вазов - ул. Петрохан - ул. Васил Кънчев - Стадион Георги Аспарухов - ТК Балкантурист - ул. Поп Груйо - ж.к. Металург 2 - Бл. 10 - Бл. 28 - Бл. 11 - ул. Станислав Доспевски - Автостанция Изток

Автобусна линия № 79

ДИП Стинд 2 - ДИП Стинд 1- ДИП Москва - ТДВА - Лакпром - ул. Просвета - Подлеза - Завод Г. Костов - ТЕЦ София - Автостопанство Надежда - ул. Заводска - Хладилен завод - пл. Сточна гара - ул. Бяло море - моста Чавдар - бул.Владимир Вазов - бл.217 - ул. Тодорини кукли - пл.Пирдоп - Ресторант Българска сватба - Ресторант Огнени ритми - ул. Витиня - ул. Бесарабия - Жилищата - Механизацията - ул.507 - кв. Христо Ботев

кв. Христо Ботев - ул.507 - Механизацията - Жилищата - ул. Бесарабия - ул. Витиня - Ресторант Огнени ритми - Ресторант Българска сватба - пл.Пирдоп - ул. Тодорини кукли -ул. Васил Кънчев - ул. Петрохан - моста Чавдар - ул. Бяло море - бул. Васил Левски - ул. Искър - пл. Сточна гара 1 - пл. Сточна гара 2 - Хладилен завод - ул. Заводска - Автостопанство Надежда - ТЕЦ София - Завод Г. Костов - Подлеза - ул. Просвета - Лакпром - ТДВА - ДИП Москва - ДИП Стинд1 - ДИП Стинд 2

Автобусна линия № 81

Метростанция Обеля - ул. 2 - ул. 9 - кв. Обеля - Гара Обеля - По желание - ул.Обелско шосе - Метростанция Сливница - Нестле София - Тих труд - Магазин "Мосю Бриколаж" - Подстанцията - Бл. 202 - Бл. 350 - ж.к. Люлин 3 - Бл. 402 - кв. Филиповци - Околовръстен път - Ресторанта - ул. Български воин - Центъра на кв. Филиповци - ул. Драва - По желание -1 - Кметството - кв. Иваняне

кв. Иваняне - Кметството - По желание -1- ул. Драва - Центъра на кв. Филиповци - ул. Български воин - Ресторанта - Околовръстен път - кв. Филиповци - Бл. 402 - ж.к. Люлин 3 - Бл. 350 - Бл. 202- Подстанцията - Тих труд - Нестле София - Метростанция Сливница - ул.Обелско шосе - По желание - Гара Обеля - кв. Обеля - ул. 9 - ул. 2 - Метростанция Обеля

Автобусна линия № 82

пл. Централна гара 1- пл. Централна гара 2 - ул. Опълченска - Надлез Надежда - ул. Подполковник Калитин - ул. Иван Йосифов - ул. Йосиф Щросмайер - ул.Крум Стоянов - ЗТТТ - Инжстрой - Бл. 35 - Завод 23-ти декември - ОМЗ - ул.Орион - ул. С. Димитров Шабан - Дансинга - Триъгълника Люлин - Метростанция Сливница - Нестле София - Тих труд - Магазин "Мосю Бриколаж" -Подстанцията - Бл. 202 - Бл. 350 - ж.к. Люлин 3 - ж.к. Люлин 5

ж.к. Люлин 5 - Бл. 402 - Бл. 350 - Бл. 202 - Подстанцията - Тих труд - Нестле София - Метростанция Сливница - Триъгълника Люлин - Дансинга - ул. С. Димитров Шабан - ул. Орион - ОМЗ - Завод 23-ти декември - Бл. 35 - Инжстрой - ЗТТТ - ул. Крум Стоянов - ул. Йосиф Щросмаер - ул. Иван Йосифов - ул. Подполковник Калитин - ул. Опълченска - пл. Централна гара 1

Автобусна линия № 83

КП Бенакс – Хлебозавод 3 - кв. Хладилника - ул. 497 - кв. М. Драганов - ул.Луи Айер - ул. Костенски водопад - ул. Орехова гора - бул. България - ул. Праскова - ж.к. Красно село - АП Земляне - Електрокарен завод - ж.к. Красна поляна - ул. Добротич - бул. Вардар - бул. Възкресение - Парк Св.Св. Петър и Павел - Метростанция Константин Величков - ул. Цар Симеон - ул. Оряхово - Парк Христо Смирненски – ул. Орион - ОМЗ - ул. Надежда – ж.к. Надежда 3 - ул. Хан Кубрат - 8-ма поликлиника - бул. Ломско шосе - Павилиона - ул. Ген. Никола Жеков - ТПТ проф. П. Райков - ЗАГ АД Динамик - ЗММ - СТЗ Елпроменерго

СТЗ Елпроменерго - ЗММ - ЗАГ АД Динамик - ТПТ проф. П.Райков - ул.Ген. Никола Жеков - Павилиона - бул. Ломско шосе - 8-ма поликлиника - ул. Хан Кубрат – ж.к. Надежда 3 - ул. Надежда - ОМЗ – ул. Орион - Парк Христо Смирненски – ул.Оряхово - ул. Цар Симеон - Метростанция К. Величков – Парк Св.Св. Петър и Павел - бул. Възкресение - бул. Вардар - ул. Добротич – ж.к. Красна поляна - Електрокарен завод - АП Земляне - ж.к. Красно село - ул. Праскова - бул. България - ул. Орехова гора - ул. Костенски водопад - ул. Луи Айер - кв.М.Драганов - ул. 497 - кв. Хладилника – Хлебозавод 3 - КП Бенакс

Автобусна линия № 84

БФС - пл. Орлов мост - Полиграфически комбинат - Алея Яворов - ул. Ал. Жендов - Хотел Плиска - Студентски общежития - Пети километър - Естакадата - Окръжна болница - Държавна печатница - Бл. 3 - Бл. 108 - Разклона за летището - Балканкартехника - РВД - Летище София

Летище София - РВД - Балканкартехника - Разклона за летището - Бл. 108 - Бл. 3 Държавна печатница - Окръжна болница - Естакадата - Пети километър - Студентски общежития - Хотел Плиска - ул.Ал. Жендов - Алея Яворов - Полиграфически комбинат - пл. Орлов мост - ул. Генерал Гурко – БФС

Автобусна линия № 85

ж.к. Стефан Караджа - ул. Гинци - ул. Проф. Иван Шишманов - ул. Златица - ул. Макгахан - ул. Уошбърн - Ж.п. прелез - пл. Сточна гара - пл. Лъвов мост - пл. Централна гара - ул. Опълченска - Надлез Надежда - Завод 8-ми март - ТПТ Проф. Пенчо Райков - ул. Ген. Никола Жеков - 102-ро ОУ Панайот Волов - 24-та поликлиника - Бл. 458 - Бл. 603 - ж.к. Връбница 2

ж.к. Връбница 2 - Бл. 603 - Бл. 458 - 24-та поликлиника - 102-ро ОУ Панайот Волов - ул. Ген. Никола Жеков - ТПТ Проф. П.енчо Райков - ДИП 8-ми март - ул. Опълченска - пл. Централна гара - бул. Христо Ботев - пл. Лъвов мост - пл. Сточна гара - Ж.п. прелез - ул. Видини кули - ул. В. Петлешков - ул. Макгахан - ул. Златица - ул. Ангел Войвода - ул.Теофил Ганев - ж.к. Стефан Караджа

Автобусна линия № 86

АП Малашевци - ДАП клон 5 - ул. Васил Кънчев - СО МАТ - ул. Ресенска поляна - Ж.п. прелез - пл. Сточна гара - пл. Лъвов мост - бул. Христо Ботев - ул. Опълченска - ул. Охрид - бул. Кягиня. Мария Луиза - Надлез Надежда - ДИП 8-ми март - ТПТ проф. Пенчо Райков - Училището - Гастронома - Бл. 20 - ж.к.Свобода

ж.к. Свобода - Бл. 20 - Гастронома - Училището - ТПТ проф. Пенчо Райков - ДИП 8-ми март - бул.Княгиня Мария Луиза - ул. Охрид - ул. Опълченска - бул. Христо Ботев - пл. Лъвов мост - пл. Сточна гара - Ж.п.прелез - ул. Ресенска поляна - СО МАТ - ул. Васил Кънчев - ДАП клон 5 - АП Малашевци

Автобусна линия № 87

Автостанция Обеля - Училището - бул. Ломско шосе -Бл. 458 - 24-та поликлиника - 102-ро СО Панайот Волов - ул. Ген.Никола Жеков - ТПТ проф. Пенчо Райков - ЗАГ АД Динамик - ЗММ - СТЗ Елпроменерго - Кметство Илиянци - Автостанция Илиянци

Автостанция Илиянци - Кметство Илиянци - СТЗ Елпроменерго - ЗММ - ЗАГ АД Динамик - ТПТ проф. Пенчо Райков - ул.Ген. Никола Жеков - 102-ро СО Панайот Волов - 24-та поликлиника - Бл. 458 - бул. Ломско шосе -Училището - Автостанция Обеля

Автобусна линия № 88

ж.к. Дружба 2 - ул.Димитър Пешев - Бл.501 - Разклона за АП Дружба - ТЕЦ Трайчо Костов -Депо Искър - КЦМ Д. Ганев - 4-та раб. болница - Пощата - 28-ма Поликлиника - Стари жилища - ж.к.Дружба - 1 - Разклона за летището - Бл.108 - Бл. 3 - ХМС - Бл. 43 - Бл. 56 - Бл. 69 - СК Стоманобетонни изделия - ЛТУ - ж.к. Дървеница - Технически университет - Институт по онкология - МГУ - бул. Д-р Г.М. Димитров - Читалище Добри Чинтулов - Плувен комплекс Диана - Гара Пионер - ул. Стоян Михайловски - София Ленд - Бл. 4 - бул.Никола Й. Вапцаров - кв. Хладилника - Хлебозавод - 3 - КП Бенакс

КП Бенакс - Хлебозавод 3 - кв. Хладилника - бул.Никола Й. Вапцаров - Бл. 4 - София Ленд - ул. Стоян Михайловски - Гара Пионер - Плувен комплекс Диана - Читалище Добри Чинтулов - бул. Д-р Г.М.Димитров - МГУ - Институт по онкология -Технически университет -ж.к. Дървеница - ЛТУ -СК Стоманобетонни изделия - Бл. 69 - Бл.56- Бл. 43 - ХМС - Бл. 3 - Бл. 108 - Разклона за летището - ж.к.Дружба - 1 - Стари жилища - 28-ма Поликлиника - Пощата - 4-та работническа болница -КЦМ Д. Ганев -Депо Искър - ТЕЦ Трайчо Костов - Разклона за АП Дружба - Бл. 501 - ул.Димитър Пешев - ж.к. Дружба 2

Автобусна линия № 90

АП Малашевци - ДАП клон 5 - ул. Резбарска - ул. Ангел Войвода - ул. Тодорини кукли - пл. Пирдоп - Ресторант Огнени ритми - ул. Витиня - ул. Рилска обител - ул. Поп Грую - ул. Летоструй - Сервиз Москвич - Пътя за летището - СОИ Проф. П.Мутафчиев - Моста на р. Искър - Стопанство Враждебна - Кантона - Института - Стопанство Долни Богров - Отклонението - Моста - Ханчето - с. Горни Богров - Каваците - Трафопоста - Гара Яна - Ново селище - Шлаков цех - По желание - Културен дом - гр. Бухово

гр. Бухово - Културен дом - По желание - Шлаков цех - Ново селище - Гара Яна - Трафопоста - Каваците - с.Горни Богров - Ханчето - Моста - Отклонението - Стопанство Долни Богров - Института - Кантона - Стопанство Враждебна - Моста на р. Искър - СОИ Проф. П.Мутафчиев - Пътя за летището - Сервиз Москвич - ул. Летоструй - ул. Поп Грую - ул.Рилска обител - ул. Витиня - Ресторант Огнени ритми - пл. Пирдоп - ул.Тодорини кукли - ул. Ангел Войвода - ул. Васил Кънчев - ДАП клон 5 – АПМалашевци

Автобусна линия № 93

Автостанция Хладилника - кв. Хладилника - Канала - Квартал Витоша - Околовръстен път - Гробище кв. Драгалевци - кв. Драгалевци - Ректорант "Воденицата" - Отклонение за лифта - Лифт Драгалевци

Лифт Драгалевци - Отклонение за лифта - Ресторант Воденицата - кв. Драгалевци - Гробището кв. Драгалевци - Околовръстен път - Квартал Витоша - Канала - кв. Хладилника - Автостанция Хладилника

Автобусна линия № 94

СУ Климент Охридски - пл. Орлов мост - ул. Граф Игнатиев - ул. 6-ти септември - бул. Черни връх - Хотел Хемус - Семинарията - Гара Пионер - Плувен комплекс Диана - Читалище Добри Чинтулов - бул. Д-р Г.М. Димитров - Полувисш институт по съобщенията - Детски дом - Спортна зала Христо Ботев - Детски ясли - Зимен дворец на спорта - Спортен комплекс на НСА - Студентски град

Студентски град - Спортен комплекс на НСА - Зимен дворец на спорта - Детски ясли - Спортна зала Христо Ботев - Детски дом - Полувисш институт по съобщенията - бул. Д-р Г.М. Димитров - Читалище Добри Чинтулов - Плувен комплекс Диана - Гара Пионер - Семинарията - Хотел Хемус - бул.Черни връх - ул. 6-ти септември - Кино Одеон - ул. Генерал Гурко - СУ Климент Охридски

Автобусна линия № 98

Автостанция Хладилника - Канала - Квартал Витоша - Околовръстен път - Гробище кв. Драгалевци - Детски дом - Вилите - Каваците - РИД - По желание - Училището - кв. Симеоново - Метален цех - Боровец - Шумака - Разклона - Учебен център - Начало с. Бистрица - с. Бистрица - Стопанство с. Бистрица - Свинефермата - По желание - Албена - По желание - Лифт - Анева чешма - с. Железница - с.Железница (Кметство)

с. Железница (Кметство) - с. Железница - Анева чешма -Лифт - По желание - Албена - По желание - Свинефермата - Стопанство с. Бистрица - с. Бистрица - Начало с. Бистрица - Учебен център - Разклона - Шумака - Боровец - Метален цех - кв. Симеоново начална - Симеоново - По желание - РИД - Каваците - Вилите - Детски дом - Гробище кв. Драгалевци - Околовръстен път - Квартал Витоша - Канала - Автостанция Хладилника

Автобусна линия № 100

ж.к. Овча Купел 2 - Супера - Бл. 25 - Бл. 32 - ул.Промишлена - Бл. 422 - Бл. 519 - ОЦ Овча купел - ул. Лиза Кало - бул.Овча купел - Електрокарен завод - АП Земляне - ж.к. Красно село - ул. Праскова - бул. Гоце Делчев - пл. Ручей - бул. Акад. И.Е.Гешов - ж.к. Иван Вазов - Южeн парк - Плувен комплекс Спартак - Хотел Хемус - Семинарията - Гара Пионер - Плувен комплекс Диана - Читалище Добри Чинтулов - бул. Д-р Г. М. Димитров - Бл. 1 - Ж.К. Дианабад - Зоопарка

Зоопарка - ж.к. Дианабад - Бл. 1 - бул. Д-р Г. М. Димитров - Читалище Добри Чинтулов - Плувен комплекс Диана - Гара Пионер - Семинарията - Хотел Хемус - Плувен комплекс Спартак - Южен парк - ж.к. Иван Вазов - бул. Акад. И.Е.Гешов - пл. Ручей - бул. България - ул. Праскова - ж.к. Красно село - АП Земляне - Електрокарен завод -бул. Овча купел - ул. Лиза Кало - ОЦ Овча купел - Бл. 519 - Бл. 422 - ул. Промишлена - Бл. 32 - Бл. 25 - Супера - ж.к.Овча Купел 2

Автобусна линия № 101

Централна гара - ул. Опълченска - Надлез Надежда - Подлеза - ул.Просвета - Лакпром - ж.п. Прелез - Бетонов възел - ул. Пробуда - Металснаб - Булавто - Фондови жилища

Фондови жилища - Булавто - Металснаб - ул. Пробуда - Бетонов възел - ж.п.Прелез - Лакпром - ул. Просвета - ул.Опълченска - Централна гара

Автобусна линия № 102

ж.к. Овча Купел 2 - Супера - Бл. 25 - Бл. 32 - ул.Промишлена - Бл. 422 - Бл. 519 - ОЦ Овча купел - ул. Лиза Кало - бул.Овча купел - Електрокарен завод - АП Земляне - ж.к. Красно село - ул. Праскова - бул. Гоце Делчев - пл. Ручей - бул. Акад. И.Е.Гешов - ж.к. Иван Вазов - Южeн парк - Плувен комплекс Спартак - Хотел Хемус - Семинарията - Гара Пионер - Плувен комплекс Диана - Читалище Добри Чинтулов - бул. Д-р Г. М. Димитров - Бл. 1 - Ж.К. Дианабад - Зоопарка

Зоопарка - ж.к. Дианабад - Бл. 1 - бул. Д-р Г. М. Димитров - Читалище Добри Чинтулов - Плувен комплекс Диана - Гара Пионер - Семинарията - Хотел Хемус - Плувен комплекс Спартак - Южният парк - ж.к. Иван Вазов - бул. Акад. И.Е.Гешов - пл. Ручей - бул. България - ул. Праскова - ж.к. Красно село - АП Земляне - Електрокарен завод -бул.Овча купел - ул. Лиза Кало - ОЦ Овча купел - Бл. 519 - Бл. 422 - ул. Промишлена - Бл. 32 - Бл. 25 - Супера - ж.к.Овча Купел 2

Автобусна линия № 107

кв. Карпузица - ул. Буря - ул. Стоян Пешев - ул. Полк. Ст. Багийски - пл. Сред село - ул. Арбанаси - ул. Дамяница - бул. Никола Петков - Института - 66-то училище - Банята Овча купел - бул. Овча купел - кв. Павлово - пл. Знаме на мира - ул.Ал. Пушкин - ул. Маломир - кв. Бояна - Скиорката - ул. Севастократор Калоян - Боянско ханче - Бояна черквата

Бояна черквата - Боянско ханче - ул. Севастократор Калоян - Скиорката - кв. Бояна - ул. Маломир - ул.Ал. Пушкин - пл. Знаме на мира - кв. Павлово - бул.Овча купел - Банята Овча купел - 66-то училище - Института - бул. Никола Петков - ул. Дамяница - ул. Арбанаси - пл. Сред село - ул. Полк. Ст. Багийски - ул. Стоян Пешев - ул. Буря - кв. Карпузица

Автобусна линия № 108

ж.к. Люлин - 5 - Бл. 402 - Бл. 350 - Бл. 301 - 36-ти пощенски клон - Хипермаркет Била - ул.Проф.Ал.Станишев - метростанция Сливница -Триъгълника Люлин - Дансинга - ул. С. Димитров Шабан – ул.Орион - Парк Христо Смирненски - Завод "23 декември" - ОМЗ - ул. Надежда - Бл. 302 - бул. Ломско шосе -Бл. 458 - 24-та поликлиника - 102-ро СО Панайот Волов - ул. Ген.Никола Жеков - ТПТ проф. Пенчо Райков - ЗАГ АД Динамик Надежда - ЗММ - СТЗ Елпроменерго

СТЗ Елпроменерго - ЗММ - ЗАГ АД Динамик - ТПТ проф. Пенчо Райков - ул.Ген. Никола Жеков - 102-ро СО Панайот Волов - 24-та поликлиника – Бл. 458 – бул. Ломско шосе –Бл. 302 - ж.к. Надежда 3 - ул. Надежда - ОМЗ – Завод "23 декември" - Парк Христо Смирненски - ул. Орион - ул. С. Димитров Шабан - Дансинга – Триъгълника Люлин - Метростанция Сливница - ул.Проф.Ал.Станишев - Хипермаркет Била - 36-ти пощенски клон - Бл. 301 - Бл. 350 - ж.к. Люлин – 5

Автобусна линия № 111

ж.к. Люлин 1,2 - Общежитието - Училището - 26 - та поликлиника - ул.Проф.Александър Станишев - Търговски център - Съвета Люлин - ул. 308 - ж.к. Люлин - 3 - Бл. 402 - кв.Филиповци - Язовира - Околовръстен път - АРЗ Люлин - ж.к.Овча купел - 2 - ул. 604 - Академията - ул. Монтевидео - бул.Никола Петков - бул. Цар Борис ІІІ - бул. Александър Пушкин - Резиденция Бояна - ул. Йордан Бакалов Стубел - Разклона кв. Драгалевци - Разклона кв. Симеоново - кв. Малинова долина - Школата - Бл. 202 - ул. Д-р Ат. Москов - Бл. 222 - Бл. 224 - Бл. 66 - А - Кооперативен пазар -27-ма поликлиника - Посолствата - Младост 1

Младост - 1 - Посолствата - 27-ма поликлиника- Кооперативен пазар - Бл. 66-А - Бл. 224 - Бл. 222 - ул. Д-р Ат. Москов - Бл. 202 - Школата - По желание - кв. Малинова долина - Разклона кв. Симеоново - Разклона кв. Драгалевци - ул. Йордан Бакалов Стубел - Резиденция Бояна - бул. Александър Пушкин - бул. Цар Борис ІІІ - бул.Никола Петков - ул. Монтевидео - Академията - ул.640 - ж.к. Овча купел - 2 - АРЗ Люлин - Околовръстен път - Язовира - кв. Филиповци - Бл. 402 - ж.к. Люлин - 3 - ул. 308 - Съвета Люлин - Търговски център - Хипермаркет Била - бул.Панчо Владигеров - 26 - та поликлиника - Училището - Общежитието - ж.к.Люлин - 1,2

Автобусна линия № 114

пл. Орлов мост - Алея Яворов - Хотел Плиска - Окръжна болница - Държавна печатница - Атомен център - Магазин Метро-1 - МИЦ БУЛГАРРЕКЛАМА

МИЦ БУЛГАРРЕКЛАМА - Магазин Метро-1 - Атомен център - Държавна печатница -Окръжна болница -Хотел Плиска - Алея Яворов - пл. Орлов мост

Автобусна линия № 117

Автостанция Изток - ул. Летоструй - ул. Рилска обител - ул. Поп Груйо - ул. Летоструй - Сервиз Москвич - Пътя за летището - СОИ Проф. П.Мутафчиев - Моста на река Искър - Стопанство Враждебна - Разклона - По желание - Стопанство Витоша - Стопанство Челопечене - По желание - ТОА Кремиковци - ж.к.Ботунец - Институт по черна металургия - Електротермия - Ж.П. Прелез - ЗСК - Уникални конструкции - Гара Руднична - кв. Кремиковци - Паметника - Ж.К. Кремиковци - кв. Сеславци - Подстанция Металургична - Кариерата - Рудника - Общежитие Христо Смирненски - Културен дом - град Бухово

град Бухово - Културен дом - Общежитие Христо Смирненски - Рудника - Кариерата - Подстанция Металургична - кв. Сеславци - Ж.К. Кремиковци - Паметника - кв. Кремиковци - Гара Руднична - Уникални конструкции - ЗСК - Ж.П Прелез - Електротермия - Институт по черна металургия - ж.к. Ботунец - ТОА Кремиковци - По желание - Стопанство Челопечене - Стопанство Витоша - По желание - Разклона - Стопанство Враждебна - Моста на река Искър - СОИ Проф. П.Мутафчиев - Пътя за летището - Сервиз Москвич - Автостанция Изток

Автобусна линия № 118

Автостанция Изток - ул. Летоструй - ул. Рилска обител - ул. Поп Груйо - ул.Рилска обител - ул. Поп Груйо - ул. Летоструй - Сервиз Москвич - Пътя за летището - СОИ Проф. П.Мутафчиев - Моста на река Искър - Стопанство Враждебна - Разклона - По желание - Стопанство Витоша - Стопанство Челопечене - По желание - ТОА Кремиковци - Трета работническа болница - Паметника - Общежитие Никола Вапцаров - ул. Ганьо Шопа - с. Горни Богров 1 - с. Горни Богров 2 - Каваците - Трафопоста - Гара Яна - ул. Юри Гагарин - Кметство с. Яна - ул.Стара планина - Базата - Разклона - Стопанство с. Желява - с. Желява

с. Желява - Стопанство с. Желява - Разклона - Базата - ул.Стара планина - Кметство с. Яна - ул. Юри Гагарин - с. Яна - Трафопоста - Каваците - с. Горни Богров - ул. Ганьо Шопа - Общежитието Никола Вапцарова - Паметника - Трета Работническа болница - ТОА Кремиковци - По желание - Стопанство Челопечене - Стопанство Витоша - По желание - Разклона - Стопанство Враждебна - Моста на река Искър - СОИ Проф. П.Мутафчиев - Пътя за летището - Сервиз Москвич - Автостанция Изток

Автобусна линия № 119

Автостанция Изток - ул. Ст. Доспевски - бл.11 - сервиз Москвич - ул.61 - ул. 3 - Моста кв. Враждебна - кв. Враждебна - Площада - Стопанство Враждебна - Разклона - По желание - Стопанство Витоша - Стопанство Челопечене - По желание - ТОА Кремиковци - Трета работническа болница - Хлебозавода-6 - Блок 3 - Супера - Паметника (Кметство Ботунец)

Паметника (Кметство Ботунец) - Трета работническа болница - ТОА Кремиковци - По желание - Стопанство Челопечене - Стопанство Витоша - По желание - Разклона - Стопанство Враждебна - Площада - кв. Враждебна - Моста кв.Враждебна - ул. 3 - ул. 61 - Сервиз Москвич - бл.11 - ул. Ст. Доспевски - Автостанция Изток

Автобусна линия № 120

ж.к. Металург 2 - Бл. 10 - Бл. 28 - Бл. 11 - ул. Станислав Доспевски - ул. Поп Грую - ул. Бесарабия - ул. Витиня - Стадион Георги Аспарухов - ул. Тодорини кукли - Бл. 217 - ул. Петрохан - ул. Подуенска - бул. Мадрид - ул. Султан тепе - Румънско посолство - Телевизионна кула - ул. Стоян Михайловски - София Ленд - Бл. 4 - бул.Никола Й. Вапцаров - кв. Хладилника - Хлебозавод 3 - КП Бенакс

КП Бенакс - Хлебозавод 3 - кв. Хладилника - бул.Никола Й. Вапцаров - Бл. 4 - София Ленд - ул.Стоян Михайловски - Телевизионна кула - Румънско посолство - ул. Султан тепе - бул. Мадрид - ул. Подуенска - бул. Владимир Вазов - Бл. 217 - ул.Тодорини кукли - Стадион Георги Аспарухов - ул. Витиня - ул. Бесарабия - ул. Поп Грую - ул. Станислав Доспевски - Бл. 11 - Бл. 28 - Бл. 10 - ж.к. Металург 2

Автобусна линия № 122

Хладилника - Канала - Квартала - Разклона кв. Драгалевци - Разклона кв. Симеоново - Лифт Симеоново

Лифт Симеоново - Разклона кв. Симеоново - Околовръстен път - Квартала - Канала – Хладилника

Автобусна линия № 123

Автостанция Дървеница - ЛТУ - Вилите - ул.9 - Червен кръст - Ханчето - кв.Малинова долина - Лифта Симеоново

Лифта Симеоново - Ханчето - Червен кръст - ул.9 - Вилите - ЛТУ - Автостанция Дървеница

Автобусна линия № 150

пл. Централна гара - ул. Опълченска - Надлез Надежда - ул. Възрожденска - ул. Константин Бодин - ул. Хан Кубрат - 8-ма поликлиника - бул. Ломско шосе - Училището - ж.к.Обеля-2 - Бл. 245 - Бл. 241- Бл. 207 - Ул. 9 - Ул. 2 - Бл. 116 - Бл. 112 - ж.к.Обеля 1

ж.к. Обеля 1 - Бл. 112 - Бл. 116 - Ул. 2 - Ул. 9 - Бл. 207 - Бл. 241 - ж.к. Обеля - 2 - Училището - бул. Ломско шосе - Бл. 302 - ж.к. Надежда - 3 - ул. Хан Кубрат - ул. Константин Бодин - ул. Възрожденска - ул. Опълченска - пл. Централна гара

Автобусна линия № 204

ж.к. Дружба - 2 - ул. Димитър Пешев - Бл. 501 - Бл. 304 - Бл. 255 - Бл. 206 - бул. Проф. Цветан Лазаров - Държавна печатница - Окръжна болница - Хотел Плиска - пл. Орлов мост - ул. Граф Игнатиев - бул.Черни връх - Техникум по текстил - бул. Акад. И. Е. Гешов - бул. България - 20-та поликлиника - 36-то ОУ Максим Горки - ул.Природа - Бл. 214 - ж.к. Борово

ж.к. Борово - Бл. 214 - 20- та поликлиника - 36-то ОУ Максим Горки - ул.Праскова - бул. Гоце Делчев - бул. Акад. И. Е. Гешов - Техникум по текстил - бул.Черни връх - ул. Граф Игнатиев - пл. Орлов мост - Хотел Плиска - Окръжна болница - Държавна печатница - бул. Проф. Цветан Лазаров - Бл. 206 - Бл. 255 - Бл. 304 - Бл. 501 - ул. Димитър Пешев - ж.к. Дружба 2

Автобусна линия № 213

ж.к. Младост4 - бл.465 - Топлоцентрала - 131 ОУ - 112-ти пощенски клон - Кметство Младост - Училището - Бл. 43 - ХМС - Държавна печатница - Окръжна болница - Хотел Плиска - пл. Орлов мост - Военна академия - Театър София - пл. Сточна гара - пл. Лъвов мост - Централна гара

Централна гара - ул.Клокотница - пл. Лъвов мост - пл. Сточна гара - Театър София - Военна академия - пл. Орлов мост - Хотел Плиска - Окръжна болница - ХМС - Бл. 43 - Училището - Кметство Младост - 112-ти пощенски клон -131 ОУ - Топлоцентрала - бл.442 - Бизнес парк София - бл.472 - бл.480 -ж.к. Младост4

Автобусна линия № 214

ж.к. Младост - 4 - бл.480 - Бл. 472 - Бизнес парк София - бл.442 - Топлоцентрала - 131 ОУ - 112-ти пощенски клон - Кметство Младост - Училището - Бл. 43 - ХМС - Държавна печатница - Окръжна болница - Хотел Плиска - пл. Орлов мост - Военна академия - Театър София - пл. Сточна гара - пл. Лъвов мост - пл. Централна гара

пл. Централна гара -ул.Клокотница - пл. Лъвов мост - пл. Сточна гара - Театър София - Военна академия - пл. Орлов мост - Хотел Плиска - Окръжна болница - ХМС - Бл. 43 - Училището - Кметство Младост - 112-ти пощенски клон -131 ОУ - Топлоцентрала - Бл. 465 - ж.к. Младост – 4

Автобусна линия № 260

кв.Горна баня - 53-то училище - Хотел Горна Баня - Гарата - Геоложки проучвания - Институт по ортопедия - ул. Монтевидео - бул. Никола Петков - бул. Цар Борис ІІІ - кв. Павлово - кв. Овча купел - ж.к. Красно село - пл. Руски паметник - бул. Прага

бул. Прага - к. Красно село - кв. Овча купел - кв.Павлово - бул. Цар Борис ІІІ - бул. Никола Петков - ул. Монтевидео - Институт по ортопедия - Гарата - ул. Урал - Хотел Горна Баня - 53-то училище - Горна баня

Автобусна линия № 280

СУ Климент Охридски - Военна академия - пл. Орлов мост - Хотел Плиска - Студентски общежития - Геоложки проучвания - ЦИНТИ - Институт по онкология - Технически университет - ж.к. Дървеница - кв. 17-ти - Студентска поликлиника - Детски дом - Спортна зала Христо Ботев - Детски ясли - Зимен дворец на спорта - Спортен комплекс НСА - Студентски град

Студентски град - Спортен комплекс НСА - Зимен дворец на спорта - Детски ясли - Спортна зала Христо Ботев - Детски дом - Студентска поликлиника - кв. 17-ти - ж.к. Дървеница - Технически университет - Институт по онкология - ЦИНТИ - Геоложки проучвания - Пети километър - Студентски общежития - Хотел Плиска - пл. Орлов мост - СУ Климент Охридски

Автобусна линия № 305

Кулинарен комбинат "Пейфил" - Софийска вода - ж.к. Младост3 - Бл.351 Б - 112-ти пощенски клон - Кметство Младост - Бл. 327 -ул. Д-р Ат. Москов - Бл. 222 - Бл. 224 - Бл. 43 - ХМС - Държавна печатница - Окръжна болница - Хотел Плиска - пл. Орлов мост -Военна академия - Театър София - ул.Бяло море - пл. Сточна гара - пл. Лъвов мост - Централна гара

Централна гара - ул.Клокотница - пл. Лъвов мост - пл. Сточна гара - ул. Бяло море - Театър София - Военна академия - пл. Орлов мост -Хотел Плиска - Окръжна болница - ХМС - Бл. 43 - Бл. 224 - Бл.222 - ул. Д-р Ат. Москов - Бл. 327 -Кметство Младост - 112-ти пощенски клон - Бл. 351 Б - ж.к.Младост3 - Софийска вода - Кулинарен комбинат "Пейфил"

Автобусна линия № 306

ж.к.Младост2 - Бл. 206 - Бл. 205 - Бл. 222 - Бл. 224 - Бл. 43 - ХМС - Държавна печатница - Окръжна болница - Хотел Плиска - Орлов мост - СУ Климент Охридски

СУ Климент Охридски - Военна академия - пл. Орлов мост - Хотел Плиска - Окръжна болница - ХМС - Бл. 43 - Бл. 224 - Бл. 222 - Бл. 205 - Бл. 206 - ж.к.Младост2

Автобусна линия № 309

пл. Сточна гара 1 - пл. Сточна гара 2 - ул. Княз Борис І - бул. Христо Ботев - ул. Опълченска - бул. Константин Величков - ул. Оряхово - Парк Христо Смирненски - ул. Орион - ул. С. Димитров Шабан - Дансинга - Триъгълника Люлин - Метростанция Сливница - бул.Панчо Владигеров - 26-та поликлиника - Училището - Общежитието - ж.к. Люлин 1,2

ж.к. Люлин 1,2 - Общежитието - Училището - 26-та поликлиника - ул.Проф. Александър Станишев - Метростанция Сливница -Триъгълника Люлин - Дансинга - ул. С. Димитров Шабан - ул. Орион - Парк Христо Смирненски - ул. Оряхово - бул. Константин Величков - ул. Опълченска - бул. Христо Ботев - ул. Княз Борис І - пл. Сточна гара 1

Автобусна линия № 310

пл. Сточна гара - 1 - пл.Сточна гара - 2 - ул. Княз Борис І - бул. Христо Ботев - ул. Опълченска - бул. Константин Величков - ул. Оряхово - Парк Христо Смирненски - ул. Орион - Бл. 135 - ул.Гоце Делчев - бул. Царица Йоана - Мототехника - ул. Индира Ганди - Бл. 630 - Бл. 621 - Супер Витоша - ул. Кап. В. Данаджиев - ул. Поручик Гр. Загорски - ж.к.Люлин 5

ж.к. Люлин 5 - ул. Поручик Гр. Загорски - ул. Кап. В. Данаджиев - Супер Витоша - Бл.621- Бл. 630 - ул. Индира Ганди - Мототехника - бул.Царица Йоана - ул. Гоце Делчев - Бл. 135 - ул.Орион - Парк Христо Смирненски - ул. Оряхово - бул. Константин Величков - ул. Опълченска - бул. Христо Ботев - ул.Княз Борис І - пл. Сточна гара – 1

Автобусна линия № 313

ж.к.Младост1 - Посолствата - 27-ма поликлиника - Кооперативен пазар - Бл. 66А - Бл. 43 - ХМС - Държавна печатница - Окръжна болница - Пети километър - Хотел Плиска - Румънско посолство - ул.Калиманци - ул.Оборище - Гара Подуяне - пл. Сточна гара - пл. Лъвов мост - Централна гара

Централна гара - ул. Клокотница - пл. Лъвов мост - пл. Сточна гара - Гара Подуяне - ул. Оборище - ул.Калиманци- Румънско посолство - Хотел Плиска - Пети километър - Окръжна болница - ХМС - Бл. 43 - Бл. 66А - Кооперативен пазар - 27-ма поликлиника - Посолствата - ж.к. Младост1

Автобусна линия № 404

пл. Орлов мост - Хотел Плиска - Окръжна болница - Държавна печатница- Бл. 59 - Бл.155 - Бл.226 - Бл. 255 - ул.Обиколна- 163-то ОУ Черноризец Храбър - РУМ - Хипермаркет Практикер - ж.к. Дружба 2 - Бл. 501- АП Дружба

АП Дружба - Бл. 501 - ж.к. Дружба 2 - Хипермаркет Практикер - РУМ- 163-то ОУ Черноризец Храбър- ул.Обиколна - Бл. 255 - Бл.155 - Бл. 59 - Държавна печатница - Окръжна болница- Хотел Плиска - пл. Орлов мост

Автобусна линия № 413

ж.к.Младост1 - Посолствата - 27-ма поликлиника - Кооперативен пазар - Бл. 66А - Бл. 56 - Бл. 69 - СК Стоманобетонови изделия - ЛТУ - ж.к. Дървеница - Технически университет - Институт по онкология - ж.к. Изгрев - Надлез Дървеница - Руско посолство - Телевизионна кула - Румънско посолство - ул. Оборище - Гара Подуяне - ул.Бяло море - пл. Сточна гара - пл. Лъвов мост - Централна гара

Централна гара - ул.Клокотница - пл. Лъвов мост - пл. Сточна гара - ул.Бяло море - Гара Подуяне - ул. Оборище - Румънско посолство - Телевизионна кула - Руско посолство - Надлез Дървеница -ж.к. Изгрев - Институт по онкология - Технически университет -ж.к. Дървеница - ЛТУ - СК Стоманобетонови изделия - Бл. 69 - Бл. 56 - Бл. 66А - Кооперативен пазар - 27-ма поликлиника - Посолствата - ж.к. Младост1

Автобусна линия № 604

кв. Гара Искър - Пощата - 28-ма поликлиника - ул. Илия Бешков - Бл. 162 - Бл. 155 - Езерото - Читалището- Стари жилищата -ж.к. Дружба - 1 - Разклона за летището - Бл. 108 - Бл. 3 - Държавна печатница - Окръжна болница- Хотел Плиска - пл. Орлов мост - ул. Граф Игнатиев - Бул.Черни връх - Техникум по текстил - Център по хигиена - бул.Цар Борис ІІІ - Институт Пирогов

Институт Пирогов - Медицинска академия - ВВМИ - Център по хигиена - бул.България - Техникум по текстил - бул.Черни връх - ул. Граф Игнатиев - пл. Орлов мост- Хотел Плиска - Окръжна болница - Държавна печатница - Бл. 3 - Бл. 108 - Разклона за летището - ж.к. Дружба - 1- Стари жилищата- Читалището - Езерото - Бл. 155 - Бл. 162 - ул. Илия Бешков - 28-ма поликлиника - Пощата - кв. Гара Искър